Pháp luật

Tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện

(09:13:00 04/05/2021) Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện.

 
Theo đó, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh và đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  trong đó chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
Tuyên truyền, phổ biến chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm như: hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia phương tiện giao thông, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, hành vi vi phạm cách ly, không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ, không thực biện biện pháp phòng, chống dịch, thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn huyện.
Các hình thức tuyên truyền được đề xuất gồm: Tuyên truyền trên trang website Đài huyện, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cổng thông tin điện tử huyện, Đài phát thanh huyện, xã, thị trấn. Tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng Led...trên các tuyến đường trung tâm, Trung tâm văn hóa và Thể thao huyện, các nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện, đơn vị, thôn, tổ dân phố và các khu dân dân cư trên địa bàn huyện. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube...Kết hợp thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C