Kinh tế

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023

(15:00:00 21/11/2022) Vụ Đông năm 2022- 2023, toàn huyện có Kế hoạch gieo trồng 750ha cây vụ Đông. Đến ngày 15/11/2022, diện tích cây vụ Đông trong toàn huyện là 540ha, đạt 71,8% diện tích Kế hoạch.

Trong đó, diện tích cây Ngô đạt 75,7%, cây Đậu tương 27,6%, Khoai lang đạt 66,3%, Lạc: 48%, Khoai tây 27,2%, Rau các loại 82,3%, Hoa các loại 113%. Cây khác 29,2% diện tích Kế hoạch. Các xã có diện tích trồng cây vụ Đông nhiều, tập trung thành vùng hàng hóa có giá trị kinh tế cao như: xã Bình Yên, Yên Bình, Đại Đồng, Hương Ngải, Hạ Bằng, Yên Trung, Tiến Xuân, Dị Nậu,..
Một số cây vụ Đông đã cho thu hoạch như: Cây Ngô nếp hàng hóa ở xã Đại Đồng, Yên Bình,...cho thu nhập từ 3-4 triệu đồng/sào; cây Dưa chuột ở xã Bình Yên cho năng suất trung bình từ 500-600kg/sào, giá trị thu nhập đạt từ 7-9 triệu đồng/sào, có thời điểm đạt trên 10 triệu đồng/sào. Một số diện tích Rau ăn lá ngắn ngày cũng đã cho thu hoạch, như: rau cải các loại, rau gia vị.
                                                                                Ảnh minh họa
 
Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông năm 2022- 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn Huyện tập trung tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, cách làm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023. Rà soát toàn bộ diện tích theo Kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo gieo trồng cây vụ Đông hết diện tích, cơ cấu giống phù hợp nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp.
UBND huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ Nhân dân trong sản xuất vụ Đông, đảm bảo các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp thuận lợi, hiệu quả. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn UBND xã, thị trấn, HTX nông nghiệp trên địa bàn thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng và đúng quy định của pháp luật.  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường tham mưu đề xuất các giải pháp hữu hiệu, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Yêu cầu UB MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ Huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia gieo trồng cây vụ Đông nhằm đảm bảo Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023.
Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở bám sát địa bàn được phân công phụ trách để nắm bắt, theo dõi, chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C