Kinh tế

Tập trung phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

(16:17:00 25/05/2020) Trong thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Cao Băng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam,... đã có hiện tượng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã đã qua 30 ngày, như vậy nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Trước thực tế đó, để chủ động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả sự xâm nhiễm vi rút bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay một sô nhiệm vụ sau:

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan là rất cao trong tình hình tái đàn như hiện nay, do đó, các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn và hộ chăn nuôi cần tập trung chủ động phòng, chống bệnh tái phát, không để dịch lây lan. (ảnh minh họa)
 
1.UBND các xã, thị trấn: 
Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống Đài truyền thanh về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; các biện pháp phòng dịch như: Vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan thú y nhằm hạn chế tới mức tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát. Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mồ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan. Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan. Khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngảy 20/5/2019 của của Ban Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2012 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2012 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, giao ban, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình chăn nuôi, dịch bệnh xảy ra ở lợn theo quy định. Nếu địa phương nào để xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi do lơ là, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
2.Các ngành thành viên BCĐ phòng, chồng dịch gia súc, gia cầm huyện
-Phòng Kinh tế huyện:
Phối hợp với Trạm chăn nuôi và Thú y tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn toàn huyện.
Phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường số 21, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giết mổ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các sản phẩm từ lợn chưa qua kiểm dịch theo quy định của Luật thú y.
-Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện:
Chủ động phối hợp với phòng Kinh tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Thành phố và huyện theo quy định.
Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh và chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời khi có ổ dịch xảy ra trên địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất sát trùng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
-Công an huyện, Đội quản lý thị trưởng số 21:
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định sô 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
-Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyện, vận động hội viên, đoàn viên và mọi người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
-Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VHTT, & TT huyện:
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để xây dựng các chương trình, bài viết trên Cổng giao tiếp điện tử huyện,  Trang Webside Đài huyện,  Đài phát thanh huyện và Đài truyện thanh xã, thị trấn về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trên…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C