Kinh tế

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện

(10:18:00 23/09/2020) Trên địa bàn thành phố Hà Nội các tháng đầu năm 2020 đã xảy ra ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N6 tại 08 thôn/ 07 xã/ 03 huyện (Chương Mỹ, Mê Linh và Ứng Hòa)/14 hộ chăn nuôi, tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy là 35.091 con.

Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã phát sinh trên địa bàn Thành phố; tình hình thời tiết có diễn biến bất lợi, mưa phùn, lạnh, ẩm ướt làm sức đề kháng vật nuôi giảm, mầm bệnh có điều kiện phát sinh nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất cao. Mặt khác, chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bản huyện chiếm tỷ lệ cao, nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm còn thấp. 
 
Để chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Công văn số 1705/UBND-KT. Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch động vật theo quy định của Luật thú y, Luật chăn nuôi. Chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; trong đó cần tập trung các giải pháp chính sau:
Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh là chính, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, rà soát, kịp thời tổ chức tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Lở mồm long móng, cúm gia cầm, Tai xanh, Dại....nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các nơi có nguy cơ cao.
Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. Tổ chức thực hiện đồng loạt cùng thời điểm việc tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi có mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm theo kế hoạch. 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động thú y cơ sở tại thôn, xã. Đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh, găm hàng gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi.
Tăng cường công tác chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và tiêu hủy, xử lý dứt điểm đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút Cúm gia cầm, chủng A/H5N1 và A/H5N6; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt có giải pháp cụ thể để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam.
Làm tốt công tác tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động phòng dịch bệnh. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học không để dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phối hợp chặt chẽ với Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn khi có ổ dịch xảy ra.
Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra dịch Cúm gia cầm mà không có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.
Phòng Kinh tế huyện: Tham mưu cho UBND huyện đôn đốc, kiểm tra Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề về các biện pháp phòng, chống dịch để người chăn nuôi chủ động tham gia thực hiện; chuẩn bị vật tư, hóa chất để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, phấn đấu không để dịch xảy ra trên địa bàn huyện
Trạm Chăn nuôi & Thú y huyện:
Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội và UBND huyện trong việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xã, thị trấn, tham mưu chuẩn bị vật tư, hóa chất, vắc xin để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời. Tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn khi có ổ dịch xảy ra. Phân bổ và giao đầy đủ vắc xin, hóa chất Thành phố hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện công tác tiêm phòng đại trà đợt 2 năm 2020 và Tháng triển khai tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và vệ sinh khử trùng, tiêu độc theo Kế hoạch.
Tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử dụng có hiệu quả các loại vắcxin phòng bệnh Cúm gia cầm. Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu các văn bản chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm. Tham mưu thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành; định kỳ thanh, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, nhất là đợt tiêm phòng đại trà đợt 2 năm 2020. Kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể thực hiện phòng, chống, dập dịch có hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng.
Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 21 phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các Trạm y tế tăng cường theo  dõi tình hình sức khỏe của nhân dân; giám sát, phát hiện các trường hợp người nghi mắc bệnh cúm. Chủ động phối hợp với cơ quan Thú y để trao đổi thông tin, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm và cộng đồng dân cư, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo quy định.
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các hội viên, đoàn viên và mọi người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn huyện.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C