Xã hội

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

(10:08:00 05/09/2020) Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Kim Loan vừa ký ban hành Công văn số 1559/UBND-KT yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Dại động vật, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu:
UBND các xã, thị trấn:
Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp để chủ động ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu số người bị chó, mèo cắn và tử vong do mắc bệnh Dại. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, mèo; về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
Tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, cụm dân cư về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết chó, mèo nghi mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại có hiệu quả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng. Hướng dẫn người bị chó, mèo cắn xử lý tạm thời sau đó đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám, xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời.
Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện thống kê chính xác số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi ở từng thôn, cụm dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong từng hộ gia đình. Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm theo quy định; thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị, tường học, chợ và những nơi tập trung đông người,..... Phối hợp với Trạm Chăn nuôi & Thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, phấn đấu 100 % đàn chó nuôi được tiêm phòng theo quy định.
Tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi. Thành lập Tổ công tác do lãnh đạo UBND xã làm Trưởng đoàn, các ban, ngành chuyên môn có liên quan là thành viên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại và điều tra các trường hợp chó Dại cắn gây thương vong trên người.
Các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện
Phòng Kinh tế huyện: 
Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại theo quy định.
Trạm Chăn nuôi & Thu y huyện:
Chủ động tham mưu cho UBND huyện kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và quản lý việc tiêm phòng chó, mèo; đảm bảo 100% chó, mèo trên địa bàn được chủ nuôi đăng ký và được tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng Dại. Ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, dấu hiệu nhận biết chó, mèo nghi mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng chống bệnh Dại.
Hướng dẫn và chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y các xã, thị trấn chủ động giám sát bệnh Dại trên động vật và chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời khi có ổ dịch xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại triệt để 100% cho đàn chó, mèo thuộc diện phải tiêm phòng, nhất là những nơi có nguy cơ cao.
Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra công tác tiêm phòng, kinh doanh, buôn bán chó, mèo và sản phẩm từ chó, mèo. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giết mổ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, nhất là chó, mèo chưa qua kiểm dịch theo quy định của Luật Thú y. Phân công cán bộ Trạm xuống cơ sở đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Dại.
Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dại ở chó, mèo (nếu xảy ra) để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 21:
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:
Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở người. Chủ động tư vấn, thăm khám, xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời cho người khi bị chó, mèo cắn. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên người. Xây dựng, cung cấp và phố biến rộng rãi các nội dung, thông điệp tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bệnh Dại ở người.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dại tại cơ sở. Duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình bệnh Dại trên người với UBND huyện.
Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT và Thể thao huyện: 
Tăng cường tuyên truyền bệnh Dại trên Công giao tiếp điện tử huyện, Đài phát thanh huyện để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống bệnh Dại, nâng cao hiểu biết của mỗi người dân về bệnh Dại và cách phòng, chống bệnh Dại.
Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng và “ Cộng đồng chung tay phòng chống bệnh Dại”; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý. 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện: 
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các hội viên, đoàn viên và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Dại ở chó, mèo.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện để được chỉ đạo kịp thời (qua phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện theo các số điện thoại: 0433.842.234 - 0433. 842.270)./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C