Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất: Chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng

(10:42:00 09/07/2020) UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Công văn số 1190/UBND-KT về “Chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn huyện”.

Hiện nay chất thải nhựa vẫn đang là thách thức rất lớn, cần tiếp tục có những hành động tích cực của các cấp, các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và dân cư nông thôn. Với xu thế chung của toàn cầu là tiến tới loại bỏ việc sử dụng túi nilon, thay thế từng bước việc sử dụng túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. Để hạn chế tác hại của chất thải nhựa, phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu:

 

                                                                                                    Ảnh st

 

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo yêu cầu và nhiệm vụ tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện. 

Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao:

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, tác hại của túi nilon để hạn chế sử dụng, thực hiện “Chống rác thải nhựa” trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng cho các cơ sở sản xuất, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin bài, thông tin, tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

UBND các xã, thị trấn:

Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các thôn, tổ dân phố về tác hại của các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Rà soát các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn và kết quả ký cam kết chống rác thải nhựa của các doanh nghiệp. Đôn đốc Ban quản lý chợ trên địa bàn hoàn thành việc ký cam kết phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy. Bản cam kết sau khi ký, đóng dấu đề nghị scan gửi về phòng Kinh tế qua email: pkt_thachthat@hanoi.gov.vn trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp gửi Sở Công thương. 

Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện:

Tuyên truyền, vận động các thương nhân, hộ kinh doanh trong chợ ký bản cam kết về phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon; khuyến khích các hộ kinh doanh và người tiêu dùng mang bao bì, túi đựng có thể sử dụng nhiều lần để đựng thực phẩm; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và nói không với túi nilon. Xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng bao bì, túi nilon khó phân hủy tại chợ do mình quản lý và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tiêu dùng trên địa bàn:

Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện công tác chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất, phân phối tiêu dùng, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND Thành phố. Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã trong quá trinh khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chống rác thải nhựa tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp quản lý. Thực hiện phân loại rác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để xử lý theo đúng quy định. 

UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: 

Đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên chung tay chống rác thải nhựa, cam kết không sử dụng túi nilon khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần khi đi mua sắm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại..., phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Xây dựng các mô hình mới ở các xã; duy trì và nhân rộng các các mô hình đã triển khai để hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, giảm thiểu chất thải nhựa.

Phòng Kinh tế huyện:

Chủ động tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Sở Công Thương trong công tác quản ly nhà nước về chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn toàn huyện.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C