Chính trị

Thạch Thất: Chú trọng công tác đối thoại với Nhân dân

(08:23:00 18/11/2022) Thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp Huyện và cấp xã với Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thất luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đ/c Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và đại biểu Nhân dân vào ngày 27/10/2022 vừa qua
 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Thạch Thất, đến nay 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân năm 2022 theo Quyết định số 2200 của Thành ủy Hà Nội. 
Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất cũng đã tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và đại biểu Nhân dân năm 2022. 
Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và đảm bảo đúng nguyên tắc, ngoài 141 ý kiến, góp ý, trao đổi được gửi đến Thường trực Huyện ủy, tại hội nghị đối thoại đã có 13 ý kiến phát biểu với 32 nội dung. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Công tác cán bộ, công tác quản lí đất đai, quy hoạch, cấp đất dịch vụ; giải quyết tồn tại tại các khu, cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho nhân dân và doanh nghiệp; đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo các công trình phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân, mở rộng khuôn viên Nhà lưu niệm Bác Hồ; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, điện chiếu sáng; công tác phòng cháy chữa cháy; vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Hồ Tân Xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, chính sách hỗ trợ nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp, sớm đầu tư triển khai mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và tu sửa nâng cấp Trạm bơm Tây Ninh. Đây là những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, trao đổi đóng góp rất tâm huyết và sát với thực tế cuộc sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Huyện.
Các ý kiến, kiến nghị đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng trao đổi, trả lời và làm rõ, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, tham gia để Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Với quan điểm “hướng đến việc dân cần" các hoạt động đối thoại trên địa bàn huyện Thạch Thất thời gian qua đã thực sự mang lại hiệu quả, củng cố niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền. 
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ngay từ cơ sở, trong thời gian tới Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung:
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện một cách thực chất, hiệu quả Quyết định số 2200 của Thành ủy và Kế hoạch của Huyện ủy, nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với phương châm “sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở”; nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại để giải quyết có hiệu quả, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra; nghiên cứu để thống nhất, lựa chọn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu một số ngành với Nhân dân.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vấn đề “bức xúc” của Nhân dân, để chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị.
Tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, kết hợp với thực hiện tốt Quy định số 11 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, trên tinh thần xây dựng.
Bên cạnh đối thoại trực tiếp định kỳ cần tăng cường đối thoại thường xuyên, đột xuất với Nhân dân, đặc biệt là các cơ sở có nhiều đơn thư, kiến nghị, phản ánh; một số vụ việc phức tạp về bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết cấp đất dịch vụ, giải quyết tồn tại cấp đất giãn dân, đất cụm công nghiệp, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, môi trường, nông nghiệp, nông thôn,... Chỉ đạo kịp thời xử lý, giải quyết những kiến nghị, phản ánh và những vụ việc phức tạp, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là đổi mới tác phong, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có ý thức trách nhiệm với dân”, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thường trực Huyện giao UBND Huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Giải quyết tồn tại trong các cụm công nghiệp, cấp đất giãn dân, đất dịch vụ, đất tái định cư theo các quyết định trước đây; Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn; Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch cho Nhân dân; Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức.
Giao các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân tại hội nghị đối thoại để xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến vượt thẩm quyền.
Các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và những năm tiếp theo.
Có thể khẳng định, công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và đại biểu Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thất trong những năm qua đã phát huy hiệu quả tích cực, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, việc nắm bắt thông tin toàn diện, việc ban hành các chủ trương trong công tác lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống; phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

Thu Thủy - Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C