Chính trị

Thạch Thất: Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch

(16:51:00 17/07/2021) Việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR là hình thức kết nối liên thông, bổ sung, cập nhật cho kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, việc khai báo y tế bằng mã quét QR còn tạo thuận lợi cho người dân khi chỉ với một lần cài đặt duy nhất có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến.

Ngày 16/7/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 1339/UBND-YT về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện khai báo y tế bằng việc quét mã QR sẽ giúp công tác truy vết được nhanh chóng, hiệu quả
 
Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 2180/UBND-KGVX về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND huyên yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát, quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải thực hiện kiểm soát người ra vào bằng việc quét mã QR. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào các đơn vị, các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR.
Phòng y tế huyện chỉ đạo các cơ sở y dược trong và ngoài công lập triệt để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng hệ thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết.
UBND huyện đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc; các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai; các công ty, doanh nghiệp trong các cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị.
Tăng cường truyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong khu, cụm công nghiệp kiểm soát người ra vào đơn vị bằng việc quét mã QR; yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động phải thực hiện quét mã QR và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của đơn vị./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C