Chính trị

Thạch Thất: Đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

(08:48:00 03/07/2019) Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cùng với giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn huyện thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng mới, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 136 KH/HU ngày 24/6/2019 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) trên địa bàn Huyện.

 

Theo kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Cụ thể: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tường Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người.

Tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Nghị quyết số 15 của Thảnh ủy Hà Nội; đi đến khẳng định ý trí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiwwng liêng của Người và con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn.

Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương các tập thể, cá nhân trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Giải phóng huyện (18/8/1945- 18/8/2019; 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2019).

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ở những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội với chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Thành tựu và bài học kinh nghiệm. 

Huyện ủy yêu cầu các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú; không phô trương, lãng phí; hướng về cơ sở, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, huyện tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C