Kinh tế

Thạch Thất: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

(08:36:00 17/10/2022) Nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục mạnh mẽ cùng với việc triển khai nhiều biện pháp quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế…, công tác thu ngân sách Nhà nước trong chín tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch Thất có mức tăng trưởng cao. Hiện nay, huyện Thạch Thất đang nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.

Trong năm 2022, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 những tháng đầu năm trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, giám sát của HĐND Huyện. Ngay từ những ngày đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành để thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là thu thuế CTN- NQD,... nên công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
9 đầu năm năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 650.705 triệu đồng, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2021. Có 8/10 khoản thuế đạt cao so với dự toán giao đầu năm và cùng kỳ năm 2021.
 
Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng cuối năm đạt kết quả cao, huyện Thạch Thất tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo các chính sách thuế đều được chuyển tải tới người nộp thuế kịp thời. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và thu ngân sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp ngân sách Nhà nước.
Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thị trấn trong phối hợp với các ngành, đặc biệt là phối hợp với Chi cục Thuế để nâng cao chất lượng công tác thu, quản lý nguồn thu, chống thất thu; tập trung thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ đọng tiền thuế, tiền thuê đất; tập trung tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở.
Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung cao độ, chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn để tham mưu tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Đại Đồng, Bình Phú, Hương Ngải, Dị Nậu và Canh Nậu, đảm bảo nguồn thu từ đấu giá QSD đất theo dự toán giao.
Các xã, thị trấn tập trung thu các khoản thu được hưởng theo điều tiết, đặc biệt là thu cố định tại xã, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu không có xã, thị trấn hụt hụt,...
Xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do đó, huyện Thạch Thất sẽ luôn nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo hoạt động thu ngân sách của Huyện đạt kết quả cao nhất trong năm 2022./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C