Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất: quan tâm công tác bảo vệ môi trường

(10:39:00 11/03/2019) Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện Thạch Thất còn đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT), với mục tiêu xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng xanh, sạch, đẹp và đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, UBND huyện tổ chức quán triệt và triển khai nội dung các kế hoạch đồng thời giao nhiệm vụ tới các đơn vị liên quan với những nôi dung yêu cầu cụ thể. Hàng năm Phòng tài nguyên và môi trường phối hợp với Đài truyền thanh huyện và các tổ chức chính trị xã hội của huyện tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường ở 23 xã, thị trấn để giúp người dân nhận thức rõ hơn về công tác bảo vệ môi trường; có ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức lễ phát động các hoạt động tuyên truyền như: treo băng rôn, khẩu hiệu vào các ngày lễ kỷ niệm về môi trường như: ngày nước thế giới, ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… tại các xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường cũng được các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các thôn xóm, khu phố triển khai và duy trì trong nhiều năm qua như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên với mô hình đoạn đường tự quản, đoạn đường xanh-sạch- đẹp- nở hoa; các hoạt động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm nhân dip các ngày lễ  lớn của đất nước và đia phương; mô hình “gia đình 5 không 3 sạch", mô hình sạch đồng, sạch ruộng, sạch ngõ, mô hình đi chợ bằng làn nhựa của hội viên hôi phụ nữ; đoàn thanh niên huyện cũng đã duy trì có hiệu quả các phong trào “ngày chủ nhật xanh", mô hình tuyến đường Thanh niên nở hoa, tranh tường bích họa và triển khai nhiều hoạt động giáo dục cho đội viên, đoàn viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, như tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ đề bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khuôn viên, trụ sở làm việc. Chỉ đạo Ban quản lý dự án, các xã, thị trấn, đơn vị nhà thầu thống nhất, thông báo đến nhân dân về địa điểm, thời gian tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải; chỉ đạo tăng cường nhân lực, phương tiện để vận chuyển hết lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết về khu xử lý tập trung của Thành phố; Quyết định phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác VSMT, thu gom rác thải theo khu vực, tại các điểm tập kết rác thải tạm thời trên địa bàn. Kết quả, năm 2018 tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày ước đạt 97%.
Mô hình ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
 
Mô hình đi chợ bằng làn nhựa 
 
 
Mô hình đoạn đường nở hoa được nhân rộng và được đông đảo bà con nhân dân ủng hộ
 
Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo đảm VSMT trên địa bàn huyện Thạch Thất ngày càng được nâng cao. Môi trường trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống, nhất là ở cụm dân cư, thôn, bản, nơi công cộng. Đồng thời tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C