An ninh quốc phòng

Thạch Thất: Quyết liệt triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

(10:34:00 10/11/2022) Thời gian qua, UBND huyện Thạch Thất đã đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ngành của Huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng lộ trình, việc thực hiện các dịch vụ công theo lộ trình Đề án cũng đã được các phòng, ngành, địa phương tích cực triển khai, nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng được mong đợi của người dân…

Hàng triệu người đã có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để khám bệnh BHYT
 
Để đẩy mạnh và triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu quả trong thời gian tới; ngày 10/11/2022, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành văn bản số 2048/UBND-CA yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt các quy đinh tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện.
Các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện chủ động phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc cấp CCCD gắn chíp. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.
Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, ngành mình gương mẫu chấp hành, 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử.
Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã vào cuộc, chung sức cùng lực lượng Công an để thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án 06 trong năm 2022 mà UBND Thành phố giao. Chỉ đạo các Tổ công tác 06 cấp thôn/tổ dân phố, đặc biệt là lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp rà soát, vận động người dân cấp CCCD gắn chip, mã định danh điện tử. Hoàn thành cấp CCCD gắn chíp theo lộ trình của Đề án 06, Kế hoạch số 269 của Công an Thành phố Hà Nội trước ngày 19/11/2022, cấp định danh và xác thực điện tử hoàn thành 100% trước ngày 01/01/2023.
Các xã, thị trấn chủ động xây dựng mô hình điểm hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản mức 1 và kích hoạt tài khoản dịnh danh mức 1, mức 2; hỗ trợ người dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Các bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan, UBND cấp xã, khi tiếp nhận hồ sơ của công dân mà thành phần hồ sơ có yêu cầu xuất trình CMND/CCCD, sau khi tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến Công an Huyện thực hiện việc cấp CCCD gắn chíp. Đối với 10/25 dịch vụ đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 50% trên Cổng dịch vụ công; 04/25 dịch vụ công chưa tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì triển khai theo lộ trình của Đề án 06; các dịch vụ còn lại đảm bảo tối thiểu 20%-30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
UBND huyện giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện, phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc để tham mưu, đề xuất UBND huyện đảm bảo các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C