Chính trị

Thạch Thất: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phân Một cửa huyện, xã, thị trấn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

(18:49:00 27/07/2021) Thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thất vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 27/7/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 2255/TB-UBND về việc Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phân Một cửa huyện, xã, thị trấn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh minh họa
 
Theo đó, UBND huyện thông báo tạm dừng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Bộ phân Một cửa huyện, xã, thị trấn trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hoặc khi có thông báo mới; tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo hình thức trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phân Một cửa đối với các thủ tục hành chính liên quan đến việc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; công vụ, ngoại giao hoặc các thủ tục hành chính khẩn cấp, thiết yếu liên quan đến đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội (khai tử, phục vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, đăng ký giao dịch đảm bảo…) nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và chỉ tiếp nhận 01 công nhân tại một thời điểm.
Công dân thực hiện gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ Website:http://dkkdqh.hanoi.gov.vn; đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh qua địa chỉ Website:http://dichvucong. hanoi.gov.vn hoặc http://dichvucong.gov.vn đối với các thủ tục còn lại.
UBND huyện yêu cầu Bộ phân Một cửa huyện, xã, thị trấn bố trí 01 công chức tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính khẩn cấp, thiết yếu trong trường hợp công dân/doanh nghiệp không thể thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến hoặc các trường hợp quy định công dân phải gửi, nhận kết quả hồ sơ trực tiếp tại Bộ phân Một cửa.
Chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại thông báo này; thực hiện hướng dẫn công dân qua điện thoại, Email việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính viễn thông công ích khi công dân liên hệ.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C