Pháp luật

Thạch Thất: Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em

(10:03:00 18/08/2020) Để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em. Ngày 17/8/2020, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 1442 đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Mỗi chúng ta hãy trang bị cho trẻ những kiến thức cơ bản để phòng ngừa hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em (Ảnh sưu tầm)
 
Phòng Lao động - TBXH huyện 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện. Rà soát và quản lý tốt số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn để có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm hại trẻ em; kịp thời can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại.
Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho người dân trên địa bàn huyện về phòng, chống xâm  hại trẻ em; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp và đội ngũ cộng tác viên dân số - KHHGĐ tại các thôn, cụm dân cư về bảo vệ chăm sóc trẻ em, các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại.
Công an huyện
Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em còn tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm và kiến nghị khởi tố các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người, nhất là đối với các bị hại là trẻ em.
Chủ động xác minh, nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý chặt chẽ số lượng thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án, tiền sự, các đối tượng có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục. Thực hiện các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em. 
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 
Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em trong thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kiên thức về giới và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh.
Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, người thân của trẻ nhằm xây dựng thiết chế gia đình bền vững; tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyên về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em, trách nhiệm đảm bảo quyền, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em.
Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện
Xây dựng nội dung tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặt biệt là các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức tuyên truyền trên hệ thông phát thanh từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo ít nhất 01 lần/tuần để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn huyện về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Tổ chức treo pa- nô, áp pích tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em tại các địa bàn công cộng trên địa bàn huyện.
Tòa án nhân dân huyện
Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, vụ việc xâm hại trẻ em để xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc xâm hại trẻ em; tổ chức các phiên tòa điểm, xét xử nghiêm minh đối với các vụ án xâm hại trẻ em để tăng cường tính răn đe, giáo dục nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, đảm bảo tính bảo vệ đối với bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân huyện
Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác điều tra truy tố, xét xử đối với loại tội phạm xâm hại trẻ em. 
Các cơ quan, ban ngành, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức trị - xã hội huyện
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện chỉ đạo các đoàn thể, đoàn viên, đặc biệt là Hội Phụ nữ tích cực phát huy vai trò trong việc tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ ổn định tâm lý cho các trường hợp trẻ em bị xâm hại; thực hiện trách nhiệm giám sát về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.
UBND các xã, thị trấn
Rà soát, nắm chắc số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn; phân công cán bộ, ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn theo dõi, quản lý từng địa bàn để có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp và hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.
Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, thực hiện quyền trẻ em cho người dân trên địa bàn; thường xuyên kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đội ngũ cộng tác viên dân sô - KHHGĐ tại các thôn, cụm dân cư.
Thực hiện chế độ báo cáo các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực theo quy định và phối hợp với các cơ quan liên quan để can thiệp, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền trẻ em./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C