Xã hội

Thạch Thất: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hình thức hỏa táng trong việc tang văn minh, tiến bộ

(09:00:00 16/07/2021) Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác. Qua đó, nhận thức về nếp sống văn hóa trong Nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện tang văn minh, tiến bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, việc tang trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện tốt theo nếp sống văn minh, nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ, việc làm cỗ mời khách đến thăm viếng, việc rải vàng mã trên đường đi đưa tang đã giảm nhiều, không phúng bằng lễ chín, hạn chế phúng viếng bằng hoa quả, hình thức luân chuyển trầu cau, hương nhang khi có người đến thăm viếng được thực hiện tốt…Tỷ lệ hỏa táng toàn huyện đạt 60%. Các xã có tỷ lệ hỏa táng cao như: thị trấn Liên Quan (87,5%), xã Thạch Hòa (87,5%), xã Canh Nậu (83,3%), xã Yên Bình (82,6%)...
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, UB MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền vận động thực hiện việc “Tang văn minh tiến bộ” trên địa bàn huyện 
 
Nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng và nhân dân trên địa bàn huyện về thực hiện hình thức hỏa táng trong việc tang văn minh, tiến bộ, thay thế hình thức hung táng đã cổ hủ, lạc hậu, giảm đáng kể chi phí, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất. Ngày 15/7/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1330/UBND-VHTT về Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng trong tổ chức việc tang. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Chỉ thi số 10-CT/TU ngày 09/12/2016 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn huyện Thạch Thất; Chương trình 05-CTr/HU ngày 31/03/2021 của Huyện ủy Thạch Thất về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 37/Kh-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang văn minh trên địa bàn huyện năm 2021; Đề án số 13/ĐA-UBND ngày 01/12/2026 của UBND huyện về thực hiện tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020.
Tuyên truyền rộng rãi và công khai mức chi trả hỗ trợ, quyền lợi, thủ tục, giấy tờ liên quan đến từng trường hợp hỏa táng theo quy định và các chế độ mai táng phí thuộc các đối tượng được hưởng; Tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy định về thực hiện tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn huyện; vận động gia đình có người qua đời tổ chức lễ tang theo nếp sống văn minh, thực hiện hình thức hỏa táng. Phát huy vai trò người đứng đầu, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ trong việc nâng cao nhận thức của mỗi người dân, đặc biệt là người cao tuổi hiểu rõ được hỏa táng không ảnh hưởng đến tâm linh, không đi ngược lại với truyền thống, đạo lý, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí, quỹ đất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức việc tang văn minh, tiếp kiệm. Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn; khuyến khích các thôn, tổ dân phố có điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí cho các gia đình có người quá cố thực hiện hình thức hỏa táng. Thực hiện việc chi trả các chế độ mai táng phí kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định. Nêu cao tính gương mẫu, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng gương mẫu thực hiện. Kịp thời biểu dương các gia đình, các dòng họ gương mẫu thực hiện hình thức hỏa táng trong việc tang văn minh, tiến bộ./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C