Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

(09:08:00 15/11/2019) Chiều ngày 14/11/2019, Chi cục phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội phối hợp với huyện Thạch Thất tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP huyện; lãnh đạo, cán bộ Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban liên quan; MTTQ, các đoàn thể chính- trị xã hội; Bí thư, Chủ tịch UBND; công chức tham gia công tác xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn.

Trong quá trình tập huấn, các học viên được giảng viên Nguyễn Thị Vịnh- Công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc truyền đạt các nội dung về: Cập nhật một số thông tin mới về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 đến năm 2025; tiếp cận một số chủ trương của Nhà nước và thành phố Hà Nội về sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Xác định một số chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong quá trình tập huấn giảng viên và học viên cũng đã thảo luận, trao đổi những cách làm hay, những khó khăn thực tế tại địa phương.
Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác xây dựng nông thôn mới cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố Hà Nội liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng nông thôn mới ở đơn vị mình, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã nói riêng và huyện nói chung.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C