Xã hội

Thạch Thất: Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm bảo đảm ATTP trong năm 2021

(09:03:00 12/01/2021) Năm 2021 huyện Thạch Thất chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP từ huyện tới các xã, thị trấn. Thiết lập và phát huy có hiệu quả kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc
 
UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021. Kế hoạch nêu rõ 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP; Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP; Công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng ATTP; Công tác xây dựng các mô hình điểm, chuyên đề, phát triển các vùng sản xuất an toàn, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ an toàn, kiểm soát kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; Công tác quán lý các chợ và siêu thị; Công tác đảm bảo kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động ATTP; Công tác thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP.
UBND huyện yêu cầu Phòng y tế huyện và các đơn vị có liên quan chú trọng công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP. Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP trên địa bàn huyện, kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới các đối tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt tuyên truyền trong các đợt cao điểm như Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán...Phối hợp với các hội, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức truyền thông, phố biến kiến thức về ATTP cho các hội viên và người tiêu dùng. Tuyên truyền về hiệu quả Mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, đồng thời có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết ATTP. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP cho người quản lý cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. 
 
Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 huyện Thạch Thất nhằm nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm các điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ấn uống, thức ăn đường phố. Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Duy trì và phát triển quy hoạch vùng trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm, giết mổ, nuôi trồng thủy sản, an toàn. Xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình điểm, mô hình chuỗi ATTP đảm bảo chất lượng và tăng cường hoạt động kiểm soát truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C