An ninh quốc phòng

Thạch Thất: Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh

(15:58:00 19/06/2021) Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Ngày 14/6/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

 
Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.
Đồng thời, kiểm tra, phát hiện, hướng dẫn và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Theo Kế hoạch, từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 15/10/2021 sẽ tổ chức tuyên truyền, kiểm tra đối với chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Giai đoạn 1 từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 15/7/2021; giai đoạn 2 từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 15/10/2021.
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến từng hộ gia đình, từng  người dân trong khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ, kiến thức, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Kiểm tra, phát hiện, hướng dẫn thực hiện và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn PCCC theo quy định. Nghiên cứu, đề ra các giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải đa dạng, phong phú về hình thức, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; nội dung phải ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm để bảo đảm truyền đạt được đầy đủ các thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết đến người dân; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm tính toàn diện, khách quan, đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời, công tác hướng dẫn thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp và sát với thực tế của từng loại hình khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên cơ sở các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC…
Về hình thức kiểm tra: Huyện sẽ thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Nội dung kiểm tra: Đối với nhà ở hộ gia đình thì tổ chức kiểm tra về trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thì tổ chức kiểm tra trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hoạt động trong phạm vi công trình  nhà và các điều kiện an toàn về PCCC quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C