Kinh tế

Thạch Thất: Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao

(10:08:00 03/03/2021) Ngày 02/3/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 78/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
 
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá- hiện đại hoá, đảm bảo gắn kết nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư của huyện; UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp sau:
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng truyền thông về các chính sách giáo dục nghề nghiệp, định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT và gia đình học sinh. Tuyên truyền phố biến rộng rãi về các chính sách tuyển sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Tăng cường đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Kết hợp đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ…đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập.
Đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực và cập nhật dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo. Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.
Cùng với đó, cần tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự liên kết giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, tuyển dụng và sử dụng người lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật. Xây dựng các mô hình, hình thức và phương thức hợp tác, gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để nâng cao khả năng có việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo.
Mặt khác cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nội dung “Đề án rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 -2025” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 25/2/2019./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C