Kinh tế

Thạch Thất: Tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách

(17:54:00 15/06/2022) Sáng ngày 15/6/2022, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Quyết- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ngân hàng CSXH Thành phố; Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
 
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng
 
Ở huyện có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cấn Văn Hương- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND- kiêm Trưởng ban giảm nghèo xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong 20 năm qua, Ngân hàng CSXH huyện luôn tích cực, chủ động báo cáo Ngân hàng CSXH thành phố tăng cường các nguồn vốn để cho vay. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện huyện chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH. Đồng thời, Ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu nguốn vốn cho các đối tượng vay. 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Đến hết tháng 5/2022, tổng dư nợ 10 chương trình vay vốn qua Ngân hàng CSXH huyện đạt gần 489 tỷ đồng, với 11.362 hộ vay. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong 20 năm qua đã giúp hơn 10.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; xây dựng được 18.145 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 7.261 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập;... Vốn vay đã giúp khách hàng có thêm vốn để phát triển chăn nuôi, mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19. 
Đ/c Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội phát biểu 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thiết- Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng với các ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn, chuyển tải hiệu quả, kịp thời, chất lượng vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định. 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đồng chí chỉ đạo, trong thời gian tới, Ban đại diện, Ngân hàng CSXH, các ban, ngành, hội đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của Huyện về tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các hội đoàn thể, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội;
Tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của địa phương; gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương trong từng giai đoạn.
 
 
Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 16 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ./. 

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C