Pháp luật

Thạch Thất: Triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự"

(10:27:00 14/10/2020) Ngày 14/10/2020, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Văn bản số 1833/UBND-VB về việc triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

Ảnh minh họa
 
Theo nội dung công văn trên, UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính. 
Phòng Tư pháp huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành để tham mưu cho UBND huyện đề xuất Thành phố sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thanh tra huyện: Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng liên quan đến các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Công an huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4799/UBND-NC ngày 02/10/2020; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đều được tiếp nhận xử lý kịp thời.
UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4799/UBND-NC ngày 02/10/2020; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết những vướng mắc, xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C