Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất: triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sang, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2022

(19:18:00 25/04/2022) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị, góp phần xây dựng huyện Thạch Thất sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh, thân thiện. Ngày 22/4/2022, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 164 tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện năm 2022.

 
Đối tượng dự thi là 100% các ngõ, xóm, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nội dung thi tập trung vào 05 tiêu chí: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng; xây dựng môi trường xanh; đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ; cảnh quan môi trường đẹp; đảm bảo an toàn.
Theo kế hoạch thời gian tổ chức triển khai bắt đầu từ tháng 4/2022, thời gian kiểm tra, đánh giá, chấm điểm ở các xã, thị trấn từ tháng 8/2022, kết thúc vào tháng 12/2022. 
Dựa trên các tiêu chí, Ban chỉ đạo cuộc thi sẽ tổ chức chấm điểm, trao giải hàng tháng, quý, 6 tháng và 01 năm cho các đơn vị có kết quả xuất sắc.
Cuộc thi được triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn huyện; Trong đó lấy địa bàn xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, ngõ, xóm, hộ gia đình làm nòng cốt để thực hiện. Nội dung thực hiện phải sát thực tiễn, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động được sự vào cuộc của đông đảo quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia, tạo phong trào thi đua sâu rộng. Gắn thực hiện Cuộc thi với các phong trào đã và đang được triển khai trên địa bàn như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: drive.google.com/file/d/1VuWjORyasnrWyRmSziIljXfInMPT2k7A/view

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C