An ninh quốc phòng

Thạch Thất: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021 với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà-Hãy tránh xa ma túy”

(09:59:00 19/06/2021) Nhằm tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và chất hướng thần; Đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý- 26/6” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tệ nạn ma tuý, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên vả các tầng lớp nhân dân về tác hại của tội phạm và tệ nạn ma tuý.

 
Ngày 14/6/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 193-KH/BCĐ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Thất. Để thực hiện có hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021, UBND yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng; Đổi mới công tác cai nghiện, xã hội hóa công tác cai nghiện, các mô hình điều trị cai nghiện phục hồi hiệu quả....
Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác cai nghiện ma túy; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ; Tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.
Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì các mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân, tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy.
Làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, kiểm soát các khu vực giáp ranh nhằm phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; Duy trì không để các điểm, tụ điểm ma túy đã triệt xóa phức tạp trở lại.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền trong việc cấp phép, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (Nhà nghỉ, Karaoke....); các cơ sở sản xuất, mua bán, cung ứng, phân phối chất gây nghiện, thuốc hướng thần, hóa chất, thuốc tân dược liên quan đến chất ma túy. Xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
Phối hợp chặt chẽ các ngành nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác xét xử lưu động, xác định án điểm nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm. Đẩy mạnh công tác cai nghiện, tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm của Thành phố, tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone....Tăng cường công tác theo đõi, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy hiện có mặt tại nơi cư trú cũng như các trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng dưới mọi hình thức; Chủ động kiểm danh, kiểm diện và quản lý chặt chẽ số người nghiện, người sử dụng ma túy ngoài cộng đồng, đặc biệt số người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, đảm bảo tất cả số đối tượng phát hiện đều có hồ sơ theo dõi, quản lý và có phương án giải quyết triệt để, hiệu quả. Chấn chỉnh hoạt động các Đội công tác xã hội tình nguyện, các Câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện...Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng.
UBND huyện giao Công an huyện xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Thất, phân bổ chỉ tiêu đến từng đơn vị thuộc Công an huyện, Công an các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tổ chức triển khai hiệu qua các quyết định, hướng dẫn, quy định của Thành phố về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà Nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; Chủ động phát hiện, ngăn chăn kịp thời các cơ sở có nghi vấn liên quan đến các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp.
Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm và tệ nạn về ma túy; Phát hiện, đưa người nghiện lang thang, sử dụng ma túy ở các địa bàn công cộng vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc; Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào diện quản lý, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện đi cai tự nguyện.
Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác, tăng cường xét xử điểm và lưu động các vụ án về ma túy./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C