Xã hội

Thạch Thất: Triển khai thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2020

(09:07:00 07/10/2020) Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020, hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” và “cả nước vì người nghèo”.

Những năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thạch Thất đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hàng trăm ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã được trao cho người nghèo từ nguồn Quỹ này
 
Theo đó, đối tượng vận động là các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; Các Ban Đảng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các tổ chức Chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các Trường học, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện; đơn vị lực lượng vũ trang cấp huyện; Các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện; Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; Các doanh nghiệp do huyện trực tiếp quản lý. Người con quê hương Thạch Thất đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước.
Các cá nhân, các hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn do xã, thị trấn trực tiếp quản lý.
Hình thức vận động: Trực tiếp ủng hộ hộ nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương thông qua các hình thức: Hỗ trợ xây sửa nhà, trợ giúp khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, mua tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội...
Ủng hộ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ.
Mức vận động: Các cơ quan, đơn vị, tập thể tiết kiệm chi hoạt động để ủng hộ Quỹ.
Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân lao động ủng hộ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên. Các hộ sản xuất nông nghiệp ủng hộ từ 20.000 trở lên; các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ từ 100.000đ trở lên. Các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp vận động ủng hộ từ 1.000.000 đồng trở lên.
Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đợt vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020; hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” và “cả nước vì người nghèo”, huyện Thạch Thất phấn đấu đạt 1,6 tỷ đồng; (trong đó Quỹ cấp huyện là 800 triệu đồng, Quỹ cấp là xã 800 triệu đồng) để tạo nguồn lực giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ người nghèo phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bên vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện.
Thời gian phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2020 từ ngày 17/10 đến ngày18/11/2020.  
Địa chỉ tiếp nhận:
Quỹ cấp huyện: Tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" cấp huyện - Cơ quan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Điện thoại: 0963.100.073. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất - Qũy "Vì Người nghèo” tài khoản: 3761.0.1022410.91046 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất.
Quỹ cấp xã: Tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã. Nơi tiếp nhận cụ thể do Ban vận động các xã, thị trấn thông báo.
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thạch Thất yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ bằng nhiều hình thức, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra…/.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C