Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất: Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày ước đạt 98%

(09:29:00 22/07/2019) Xác định công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Thời gian qua, huyện Thạch Thất đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường (VSMT), coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, huyện Thạch Thất đã triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể đó là: đẩy mạnh tuyên truyền huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác bảo vệ môi trường; thu gom, phân loại rác thải tại nhà và thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng nhiều cây xanh bảo vệ môi trường sống; tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở cơ sở; triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: Ngày môi trường thế giới; tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn....Nhiều xã duy trì thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần như: Hương Ngải, Đại Đồng, Hạ Bằng, Lại Thượng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải theo hợp đồng đã ký kết; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 6 tháng đầu năm 2019 cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 4 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực môi trường, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 86 triệu đồng. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải ước đạt 17.700 tấn, tăng 2.750 tấn so với cùng kỳ 2018. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày ước đạt 98%. Huyện Thạch Thất phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lí rác thải sinh hoạt đạt 100%, rác thải công nghiệp, làng nghề đạt 60%.
 
Các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm
 
Để công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đạt hiệu quả, thời gian tới Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, phổ biến các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, các hình thức xử phạt vi phạm môi trường nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Các phòng chức năng tiếp tục bám sát, chỉ đạo nhằm thực hiện hiện tốt công tác VSMT; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác VSMT; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác VSMT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác VSMT góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững. 

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C