Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất biểu dương 103 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017-2019

(08:44:00 14/09/2019) Sáng ngày 11/9/2019, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị Biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, giai đoạn 2017-2019 và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 27/2009 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”.

Dự hội nghị, có đồng chí Lê Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban chấp hành Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 đã được các cấp Hội nông dân trong huyện triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả cao. Nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân được triển khai thiết thực và hiệu quả như: tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 12 nghìn lượt cán bộ, hội viên; hỗ trợ nông dân về vật tư, giống vốn. Trong đó huyện đang quản lí trên 30 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua tổ chức Hội Nông dân đạt dư nợ trên 132 tỷ đồng; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các tổ chức Hội chính trị- xã hội đạt hơn 152 tỷ đồng, đã có hàng nghìn lượt hộ viên được hỗ trợ vay vốn từ các chương trình trên.
Qua đánh giá, hàng năm có từ 65-75 % hộ hội viên nông dân hưởng ứng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh Giỏi các cấp. Sau 3 năm thực hiện, kết quả bình xét bình quân các năm có 63% số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh Giỏi các cấp. Thông qua phong trào đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Đ/c Khuất Khắc Sơn- Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại hội nghị
 
Đối với thực hiện Chỉ thị 27/2009 của UBND Thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân”. Quỹ hỗ trợ nông dân ở các cấp Hội thường xuyên được kiện toàn, củng cố và từng bước hoạt động có hiệu quả theo đúng nguyên tắc và quy định của điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nổi bật là công tác tuyên truyền,vận động xây dựng Quỹ. Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng Quỹ được trên 2 tỷ 830 triệu đồng, trong đó Quỹ cấp huyện 2 tỷ 110 triệu đồng, Quỹ cấp xã 733 triệu đồng; tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố ủy thác trên 27,6 tỷ đồng. Với nguồn Quỹ trên, Hội Nông dân trong huyện đã tiến hành bình xét cho 1.881 hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh, với tổng nguồn vốn gần 30, 5 tỷ đồng. Việc cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân được Ban điều hành Quỹ các cấp triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Quá trình thực hiện, Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn đúng mục đích, an toàn, không để xảy ra thất thoát. Việc xây dựng, duy trì và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhiều hộ nông dân trong huyện có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội nông dân Thành phố và lãnh đạo huyện Thạch Thất đã ghi nhận sự nỗ lực, kết quả của việc triển khai xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân cũng như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện. Đồng thời, mong muốn Hội Nông dân huyện tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động gắn với các mục tiêu chung của huyện.
Đ/c Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đã nhấn mạnh: Các cấp Hội Nông dân trong huyện cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về các chủ trương, chính sách trong xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn theo hướng xây dựng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân mới. Chú trọng đẩy mạnh phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, gắn với triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hội tổ chức tập hợp các điển hình tiên tiến để làm nòng cốt xây dựng các mô hình làm kinh tế, tổ hợp tác, câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tuyên truyền, định hướng nông dân thay đổi cách sản xuất nông nghiệp truyền thống theo hướng hội nhập hiện đại, sản xuất theo thị trường. Để làm được điều đó, Hội Nông dân phải tăng cường về năng lực, nguồn lực và có giải pháp thực hiện sát với thực tiễn, tăng cường hỗ trợ nông dân về phương thức, định hướng ngành nghề, hỗ trợ dịch vụ, vốn tín dụng, kiến thức khoa hoạc kỹ thuật, dạy nghề, kỹ năng tổ chức sản xuất, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lí, nhà nông, ngân hàng và doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ nông dân xúc tiến thương mại. Hội Nông dân các cấp cũng cần chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp trong huyện hoạt động ngày càng hiệu quả. 
 
 
 
Các hộ nông dân tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng tại hội nghị
 
Hội Nông dân huyện khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 của UBND Thành phố
 
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 103 hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh Giỏi, giai đoạn 2017-2019; Hội Nông dân huyện khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 của UBND Thành phố./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C