An ninh quốc phòng

Thạch Thất bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

(10:43:00 05/04/2021) Trong thời gian từ ngày 3/4 - 6/4/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thất, các Ban Đảng Huyện ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 cho 150 học viên thuộc đối tượng 4 là: Công chức, viên chức, đảng viên các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Giáo viên, đảng viên các trường THPT công lập trên địa bàn huyện; Phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc huyện; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện.

Phát biểu tại lớp Bồi dưỡng, đồng chí Khúc Thụy Dân- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện  nhấn mạnh: Bồi đưỡng kiến thức an ninh quốc phòng là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã đồng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được Đại tá, Tiến sỹ Phí Văn Hạnh- Giảng viên Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng truyền đạt 8 Chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng, quản lí nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.
Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C