Kinh tế

Thạch Thất chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid- 19

(15:11:00 06/04/2020) Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất, đến ngày 31/3/2020, toàn huyện có 11.482 hộ vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng thông qua 10 chương trình vay vốn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, nhiều hộ vay đã không phát huy hiệu quả đồng vốn do phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh,... Ngày 03/4/2020, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành văn bản số 557/UBND-NHCS về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid 19.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phổ biến, hướng dẫn nội dung Công văn số 1349/NHCS-TDNN ngày 13/3/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tới UBND các xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác nắm bắt diễn biến dịch Covid 19 tại từng địa bàn; mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn, thực hiện các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo đúng quy định hiện hành.

 

UBND huyện cũng đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội huyện như: Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến tới đoàn viên, hội viên về Công văn số 1349/NHCS-TDNN ngày 13/3/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH; phối hợp với Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp như: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ bị rủi ro...để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. 

Đối với UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đề nghị chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các hội đoàn thể, ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH thực hiện rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn, tổng hợp, đề xuất với Ngân hàng CSXH huyện các giải pháp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. 

Ngoài ra, UBND huyện đề nghị căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, đối với những địa bàn không thể tổ chức phiên giao dịch cố định, giao Ngân hàng CSXH huyện báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép thay đổi lịch trực giao dịch; đối với những địa bàn có thể thực hiện phiên giao dịch cố định, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tốt hoạt động giao dịch xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong quá trình giao dịch phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho khách hàng và cán bộ ngân hàng theo khuyến cáo của cơ quan y tế, chính quyền địa phương./.

 

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C