Kinh tế

Thạch Thất đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP

(07:26:00 28/12/2019) ngày 26/12/2019, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thạch Thất năm 2019.

Dự hội nghị, có đồng chí Trần Sỹ Tiến- Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội; các đồng chí là thành viên Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá và phân loại sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp thành phố Hà Nội đến năm 2020; đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố; đồng chí Hoàng Chí Lượng- Trưởng Phòng Kinh tế huyện- Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện; các thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện, đại diện đơn vị tư vấn, các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2019. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Triển khai Chương trình này, thời gian qua, huyện Thạch Thất và đơn vị tư vấn là Trung tâm đào tạo và tư vấn Phát triển Nông thôn- Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện năm 2019. 
Các sản phẩm đánh giá, xếp hạng đều là các loại rau, quả sản xuất theo quy trình hữu cơ và VietGap
 
Năm 2019, huyện Thạch Thất có 2 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạn sản phẩm OCOP gồm Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc với 46 sản phẩm và HTX Nông nghiệp Hương Ngải, với 2 sản phẩm. Các sản phẩm đánh giá, xếp hạng đều là các loại rau, quả sản xuất theo quy trình hữu cơ và VietGap. Căn cứ hồ sơ, mẫu sản phẩm tham gia, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá và phân loại sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP huyện Thạch Thất đã tiến hành chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí sản phẩm OCOP đã được Chính phủ ban hành gồm: nguồn nguyên liệu; gia tăng giá trị; năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu phân phối; liên kết sản xuất; bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; sử dụng công nghệ, năng lượng bền vững trong quá trình sản xuất; nguồn gốc, ý tưởng sản phẩm; tính hoàn thiện của bao bì; phong cách và hình thức của bao bì; loại hình tổ chức sản xuất, sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, điều hành; sử dụng lao động địa phương; tăng trưởng kinh doanh; tổ chức hệ thống kế toán; khu vực phân phối; tổ chức phân phối; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; quảng bá sản phẩm; câu chuyện sản phẩm; trí tuệ, bản sắc địa phương; cảm quan về sản phẩm; thông tin về dinh dưỡng; tính độc đáo của sản phẩm;... Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 hạng từ 1 sao đến 5 sao. 
Đ/c Hoàng Chí Lượng- Trưởng Phòng Kinh tế huyện- Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện phát biểu tại hội nghị
 
Qua chấm điểm đánh giá và xếp hạng, 46 sản phẩm của Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc đều đạt 4 sao và 2 sản phẩm của HTX nông nghiệp Hương Ngải đều đạt 3 sao. Sau khi hoàn thành chấm điểm vòng 1 tại huyện, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP huyện Thạch Thất phối hợp với đơn vị tư vấn và 2 chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị mẫu sản phẩm để Hội đồng đánh giá và phân loại sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội chấm điểm đánh giá, xếp hạng sản phẩm thực hiện Chương trình OCOP huyện Thạch Thất vòng 2, dự kiến vào chiều ngày 31/12/2019./.

 

Thu Thủy

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C