Pháp luật

Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11)

(10:24:00 29/10/2019) Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019 trên địa bàn huyện góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật trên địa bàn huyện thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 
Theo đó, nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung vào một số vấn đề như: quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019 như Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quốc phòng, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia…; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, trật tự xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Để đảm bảo việc tuyên truyền đạt hiệu quả và thiết thực, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành và các địa phương tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống áp-phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Pháp luật; Triển khai Ngày Pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên thông qua hoạt động ngoại khóa... Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thưc tế của địa phương, đơn vị mình quản lý với phương châm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” đã được hưởng ứng rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp, thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật” sẽ phổ biến, tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, “Ngày Pháp luật” còn giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, mọi tầng lớp nhân dân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C