Xã hội

Thạch Thất hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021- Đưa sách đến với người dân

(14:57:00 02/04/2021) Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8   
 
Ngày 01/4/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Công văn số 465/UBND-VHTT về việc triển khai hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 và tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021.
Công văn hhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của người dân trên toàn huyện nói riêng và cả nước nói chung; nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
UBND huyện Thạch Thất yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, tuyên dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; đăng tải các bài viết, chương trình giới thiệu sách, tác giả, tác phẩm.
Tích cực tuyên truyền sâu rộng cho người dân về ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo Kế hoạch số 239/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là các hoạt động phát triển văn hóa đọc theo hình thức trực tuyến, kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam từ Trung ương, Thành phố, Huyện; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến người dân, góp phần duy trì nét đẹp văn hóa đọc trên toàn huyện. 
Để Ngày Sách Việt Nam 21/4 thực sự có ý nghĩa và văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội trên địa bàn huyện. UBND huyện Thạch Thất giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C