Chính trị

Thạch Thất nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022

(10:20:00 22/11/2022) Với tinh thần “tự soi để tự sửa”, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thạch Thất triển khai bảo đảm tính toàn diện, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên.

 
Đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác đảng viên và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022
 
Trong những năm qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thạch Thất thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Để triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định; ngày 7/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành Công văn số 1089, yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn; Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tiếp tục thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 theo Hướng dẫn số 21 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 01 ngày 15/11/2020 của Huyện ủy về “Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy Thạch Thất; Quyết định số 2010 ngày 3/11/2022 của Huyện ủy quy định về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 06 ngày 16/11/2020 của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”.
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Tập trung quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Nâng cao chất lượng công tác đảng giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và việc thực hiện quy định của Thành ủy, Huyện ủy về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng. Chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, khách quan, đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình và tổ chức đảng cấp dưới, nhất là việc giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên qua đã chỉ ra trong kiểm điểm. 
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2022, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, tiến độ đề ra và sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị và hoàn thành trước ngày 10/12; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 15/12/2022./.

 

Thu Thủy - Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C