Xã hội

Thạch Thất nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

(19:33:00 29/11/2018) Với mục tiêu từng bước nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng, thời gian qua, huyện Thạch Thất đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, từ đó tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng và từng bước vững chắc.

Qua thống kê, rà soát, đến nay tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân bình quân trên toàn huyện đạt trên 87%, đạt kế hoạch huyện giao năm 2018. Các xã có tỷ lệ đạt cao như: Dị Nậu, Đại Đồng, Kim Quan, Canh Nậu.... Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Trong đó, Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT của huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể như: kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020; ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban vận động nhân dân tham gia BHYT; tiến hành rà soát, thống kê số người, số hộ chưa tham gia BHYT trên địa bàn…
Đặc biệt, công tác phát triển BHYT được ngành BHXH làm nòng cốt phối hợp với các cấp, các ngành từ cấp xã, thị trấn đến huyện đã tập trung tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi, các văn bản, chính sách BHYT cho người dân thông qua nhiều hình thức phong phú như: cấp phát trên cẩm nang, áp phích, tờ gấp tuyên truyền về BHYT; tổ chức hội nghị tập huấn về BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh về tác dụng, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. 
 
BHYT là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, luôn đề cao trong hệ thống chính sách An sinh xã hội. Thực tế việc tham gia BHYT đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm, bệnh tật. 
BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. BHYT mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật, giúp người nghèo và cận nghèo bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C