Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho 150 học viên

(09:26:00 22/12/2020) Ngày 21/12/2020, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Thạch Thất tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 150 học viên là lãnh đạo, công chức xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Trong quá trình tập huấn, các học viên được phổ biến, cập nhập các văn bản của TW và thành phố về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình số 02 của Thành ủy; Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và các văn bản có liên quan. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lí và thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nắm vững được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu từ xã đến thôn. Từ đó, giúp các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới có cách vận dụng vào thực tế của địa phương hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C