Xây dựng nông thôn mới

Thạch Thất tập huấn phân loại, xử lí rác thải hữu cơ của hộ gia đình

(09:08:00 02/04/2022) Để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; sáng ngày 01/4/2022, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tập huấn phân loại, xử lí rác thải hữu cơ của các hộ gia đình thành phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Dự tập huấn, có đồng chí Hoàng Chí Lượng- Trưởng phòng Kinh tế huyện, đồng chí Bùi Thị Hồng Hà- Trưởng phòng Vi sinh nông nghiệp- Học viện Nông nghiệp Việt Nam; lãnh đạo chuyên viên phòng Kinh tế, các ngành liên quan, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Chủ tịch UBND, công chức địa chính- xây dựng của các xã: Hương Ngải, Dị Nậu, Tân Xã, Đồng Trúc, Phùng Xá; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, công chức địa chính- Xây dựng xã Đại Đồng và trên 100 đại biểu hộ dân trên địa bàn xã. 
 
Tại lớp tập huấn, đồng chí Bùi Thị Hồng Hà- Trưởng phòng Vi sinh nông nghiệp- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã cung cấp tới các đại biểu một số thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường; phổ biến kiến thức về rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, cách phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ; tầm quan trọng của việc phân loại rác đối với môi trường; cách phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn truyền thông trong cộng đồng về tác hại của việc không phân loại và xử lí rác thải tại nguồn; giới thiệu các mô hình phân loại và xử lý rác thải;
 
Chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện phương án thu gom, xử lí rác thải hữu cơ, hướng dẫn kỹ thuật ủ rác thải sinh hoạt hàng ngày bằng chế phẩm sinh học chuyển hóa rác thải thành phân vi sinh ngay tại gia đình để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, hộ gia đình trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức hành vi và thói quen của cộng đồng trong việc phân loại và tự xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần  nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom phân loại và xử lý rác thải trong cộng đồng, trong các hộ gia đình, góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C