Chính trị

Thạch Thất thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

(16:31:00 25/07/2021) Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như trên địa bàn huyện Thạch Thất, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố. Ngày 24/7/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định 2827/QĐ-UBND về việc thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thach Thất.

 
Theo Quyết định, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện gồm 20 thành viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện làm Chỉ huy Trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó chỉ huy trưởng Thường trực; đồng chí Nguyễn Kim Loan- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Phó chỉ huy trưởng.
Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện hoạt động 24/24 giờ; có nhiệm vụ tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, quyết định các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 ở các xã, thị trấn.
Đồng thời, dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch bệnh, cũng như chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn thông tin phát tán sai sự thật.
Ngoài ra trong tình huống khẩn cấp, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện sẽ đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong từng tình huống dịch bệnh vượt quá khả năng của huyện, như: Ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19; thực hiện lệnh giới nghiêm; trong tình huống khẩn cấp, báo cáo ngay cấp trên để điều động nhân lực, phương tiện, vật chất hỗ trợ các lực lượng nhằm sớm ổn định tình hình./. 

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C