Pháp luật

Thạch Thất tổ chức cuộc thi trực tuyến ””Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19””

(08:57:00 07/04/2021) UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/4/2021 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Cuộc thi nhằm phố biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trong nội huyện và với các địa phương khác trong Thành phố.
 
Đối tượng tham gia cuộc thi từ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Thạch Thất . Nội dung thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng Internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.
Trong quý II, III /2021, UBND huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn huyện. Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký của cuộc thi cấp huyện. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; triển khai cuộc thi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố. Phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại các các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị hiệp quản; các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ sở giáo dục - đào tạo; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện để tham gia cuộc thi. Trong quý IV/2021 phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi theo quy định (dự kiến đầu tháng 10/2021).
Giải thưởng cuộc thi gồm: Giải cá nhân: 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 20 giải Ba và 35 giải Khuyến khích; giải tập thể: 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba...
UBND huyện giao Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan, tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triên khai tổ chức cuộc thi.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C