Kinh tế

Thạch Thất tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phùng Xá và xã Hương Ngải

(09:09:00 03/10/2017) Ngày 30/9/2017, tại hội trường UBND huyện Thạch Thất, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phùng Xá và Hương Ngải. Tới dự và chứng kiến phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - UVBTV- Phó chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng ban có liên quan, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; Ban Giám đốc Công ty cổ phần đấu giá số 5 Quốc gia; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Phùng Xá và Hương Ngải.

Toàn cảnh phiên đấu giá
 
Tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất, 17 thửa đất khu X34- xã Phùng Xá đã có 74 hồ sơ tham gia đấu giá tại nhóm đất 01 (thửa số T1 và T4) và 128 hồ sơ tham gia đấu giá tại nhóm đất 02 (thửa số T2, T3 và T5 đến T17); có 89 hồ sơ tham gia đấu giá QSDĐ tại 21 thửa đất khu Đồng Ngà - xã Hương Ngải. 
Bỏ phiếu đấu giá
 
Tại phiên đấu giá, sau khi nghe Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và Công ty cổ phần đấu giá số 5 Quốc gia phổ biến nội quy, cách thức đấu giá và vị trí các lô đất được đấu giá trong đợt này, các khách hàng đã tiến hành trả giá theo quy định. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín và mở phiếu công khai, khách tham gia đấu giá phải trả đơn giá trên một m². Kết quả trúng giá được xác định là người trả giá từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng ô đất. Khách hàng trả cao nhất được quyền ưu tiên chọn vị trí trước.
Kết quả trúng đấu giá QSDĐ như sau:
Tại khu X34, xã Phùng Xá: Nhóm đất số 01 (thửa đất số T1 và T4), giá trúng đấu giá là 32.800.000đồng/1m²; Nhóm đất số 02 (thửa đất số T2, T3, T5 đến T17), giá trúng đấu giá là 13.800.000 đồng/1m².
Tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, giá trúng đấu giá là 6.400.000 đồng/m².
Quá trình đấu giá đã diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy trình nên đã không xảy ra thắc mắc về kết quả đấu giá.

 

VHTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C