Xã hội

Thạch Thất triển khai Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021

(20:42:00 21/10/2021) Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay giúp đỡ người nghèo, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từng bước thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ngày 17/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạc số 58 về thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 trên địa bàn huyện. Thời gian phát động từ ngày 17/10/2021 đến ngày 18/11/2021.
Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất phối hợp với Tập đoàn Phenikaa tổ chức Lễ trao tặng, bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
 
Đối tượng vận động là các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện; các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các trường học, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện, đơn vị lực lượng vũ trang cấp huyện.
Các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Các doanh nghiệp do huyện trực tiếp quản lý. Người con quê hương Thạch Thất đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước. Các xã, thị trấn vận động các cá nhân, các hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn do xã, thị trấn trực tiếp quản lý..
Mức vận động: các cơ quan, đơn vị, tập thể tiết kiệm chi hoạt động để ủng hộ Quỹ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công nhân lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập. Các hộ sản xuất nông nghiệp ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên; các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ từ 100.000 đồng trở. Các tổ chức kinh tế- xã hội, doanh nghiệp ủng hộ từ 1.000.000 đồng trở lên.
Quỹ cấp huyện tiếp nhận trực tiếp tại Thường trực Ban vận động huyện: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Số 4, khu phố thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0915.913.786 hoặc 0902.099.734. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất: Quỹ Vì người nghèo- số tài khoản: 3761.0.1022410.91046 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất, Hà Nội. Quỹ cấp xã tiếp nhận tại Thường trực Ban vận động- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn.
Để cuộc vận động đạt kết quả cao, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, hoạt động của Qũy "Vì người nghèo", những tác động do dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện phấn đấu xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" đạt 1,6 tỷ đồng, qua đó tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C