Xã hội

Thạch Thất triển khai Mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018 - 2020

(08:37:00 29/11/2018) Sáng ngày 27/11/2018 tại Hội trường UBND huyện, Phòng Y tế huyện phối hợp với Chi cục vệ sinh ATTP Hà Nội, triển khai Mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thưc phẩm năm 2018 - 2020. Dự hội nghị, có ông Nguyễn Văn Huynh- Chuyên viên Chi cục Vệ Sinh ATTP Thành phố; thành viên Ban chỉ đạo ATTP huyện và các xã, thị trấn cùng đại diện một số các phòng, khoa, ngành có liên quan.

 
Công tác xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về vệ sinh ATTP trên địa bàn gồm có 3 đơn vị là: Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Y tế và Trạm Y tế các xã- thị trấn. Mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2020, do Phòng Y tế huyện là cơ quan Thường trực. Phòng có chức năng tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin và cung cấp thông tin giám sát - kiểm tra vệ sinh ATTP và báo cáo kết quả nhanh về điểm cảnh báo trung tâm, từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng.
Về các bước triển khai là tập trung vào công tác tuyên truyền cho  người dân tại các địa phương, thiết lập các điểm cảnh báo tiếp nhận, huy động các lực lượng chức năng xử lý và có chế độ báo cáo theo quý để tổng hợp về Sở Y tế.  Thông qua hội nghị triển khai các thành viên trong ban chỉ đạo hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong công tác thanh kiểm tra và giám sát phát hiện sự cố về vệ sinh ATTP./. 

Nguyễn Hằng

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C