Xã hội

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 diễn ra từ ngày 15/11-15/12/2018

(15:28:00 21/11/2018) Nhằm thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018. Với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

                                                                                                                                   ảnh minh họa
 
Qua đó đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
UBND huyện cũng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018 của UBND huyện và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, phân công các phòng ban, đoàn thể phối hợp triển khai các hoạt động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực thiết thực hiệu quả. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, treo băng zôn, khẩu hiệu, pano áp phích... tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động. Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao... theo chủ đề của Tháng hành động. 
Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.
 

 

 

 

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C