Kinh tế

Thông báo tổ chức Khai trương Sàn giao dịch việc làm vệ tinh và khai mạc Phiên GDVL huyện Thạch Thất lần thứ I, năm 2018

(16:20:00 02/10/2018) Căn cứ quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Đề án tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020”; kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và quyết định số 990/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/9/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thành lập Sàn GDVL vệ tinh tại huyện Thạch Thất.

 
UBND huyện Thạch Thất xây dựng kế hoạch khai trương Sàn giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc Phiên GDVL huyện Thạch Thất lần thứ I năm 2018. 
Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện và các khu lân cận tiếp xúc, trực tiếp tham gia các hoạt động tuyển dụng, tuyển sinh với các doanh nghiệp, với các cơ sở đào tạo nghề để họ tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của bản thân, tăng thu nhập, ổn định cuốc sống.
Thông qua hoạt động của Sàn giao dịch việc làm vệ tinh và và phiên giao dịch việc làm, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể  nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng, thông tin về cung- cầu lao động của người lao động, của doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề để có các giải pháp bền vững thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Phiên giao dịch việc làm là một trong những giải pháp hữu hiệu đảm bảo kế hoạch an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất nói riêng và các huyện ngoại thành nói chung. Đây sẽ là đầu mối cung cấp cho người lao động và người sử dụng lao động những thông tin về cung - cầu lao động để họ lựa chọn việc làm phù hợp.
Thời gian: Từ 8h00 -17h00, ngày 07 tháng 10 năm 2018. 
Địa điểm: Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất. (Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện - địa chỉ thị trấn Liên Quan- huyện Thạch Thất- TP Hà Nội).

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C