Pháp luật

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(10:38:00 16/01/2019) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời góp phần cải cách hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2019, UBND huyện Thạch Thất triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã, thị trấn qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện, xã, thị trấn. 
 
Để việc triển khai thực hiện hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện đạt kết quả, UBND huyện yêu cầu Văn phòng- HĐND- UBND huyện phối hợp với Bưu điện huyện để thống nhất cách thức triển khai thực hiện. Công chức Bộ phận Một cửa của huyện phối hợp chặt chẽ với nhân viên Bưu điện trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đối soát và thanh toán. 
Bưu điện huyện phân công nhân viên Bưu điện phối hợp với Bộ phận một cửa của UBND huyện, và các xã, thị trấn triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn qua dịch vụ bưu chính công ích nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đúng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
UBND các xã, thị trấn phối hợp với Bưu điện huyện triển khai thực việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  qua dịch vụ bưu chính công ích đối với danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn./.

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C