Chính trị

Tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương

(09:50:00 03/08/2020) Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 44, 45 của Ban chỉ đạo Thành phô Hà Nội. UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát các đối tượng đi- về từ ổ dịch Đà Nẵng; Tính đến ngày 01/8/2020 toàn huyện đã ghi nhận 2078 trường hợp trên địa bàn ở 23 xã, thị trấn. Trung tâm y tế huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ trường hợp trên, kết quả đều Âm tính với Covid- 19.

Trung tâm y tế huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 2078 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương 
 
Tuy nhiên, các trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh Âm tính với Covid-19 không đồng nghĩa với việc không mắc bệnh Covid-19. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình đối với các trường hợp chưa qua 14 ngày là hết sức quan trọng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước hiện nay; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại gia đình đối với các trường hợp đi về từ vùng có dịch mà chưa qua 14 ngày. 
2. Tiếp tục rà soát các trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch.
Rà soát các trường hợp đi về địa phương gồm:
+ Quảng Nam (Địa điểm nguy cơ cao là Hội An).
+ Thành phố Hồ Chí Minh: Các khu vực: Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú; Phường 12, Quận 10 và quận Thủ Đức.
Từ ngày 15/07/2020 đến nay, tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm Y tế ) trước 14h ngày 04/8/2020 để báo UBND huyện chỉ đạo.
- Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tiếp xúc với đối tượng tiếp xúc gần (F2) với các bệnh nhân đã được Bộ y tế công bố (Lưu ý 02 bệnh nhân tại Hà Nội).
- Cập nhật thông báo của Bộ y tế (tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) về các địa điểm nguy cơ để để chủ động rà soát các đối tượng về địa phương từ vùng có dịch trong nước.
- Tất cả các trường hợp chưa qua 14 ngày (kể từ ngày về địa phương) đều được lấy mẫu xét nghiệm nhanh theo quy định.
3. Thực hiện ngay các nội dung sau rà soát
- Yêu cầu và hướng dẫn các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà (kể cả những trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính), nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe báo ngay cho Trạm y tế để điều tra cụ thể; đồng thời phân công các lực lượng của thôn, xã để giám sát, hỗ trợ các trường hợp cách ly.
- Thực hiện cách ly đối với từng đối tượng cụ thể:
+ Đối với F1: Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do Thành phố quy định.
+ Đối với F2: Ra quyết định cách ly tại nhà (Lập hồ sơ cách ly theo quy định).
+ Đối với các đối tượng khác: Nếu trong thời gian tự cách ly tại nhà có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... thì lập tức thông báo cho Trạm y tế để lấy mẫu XN PCR và ban hành Quyết định cách ly; chuyển bệnh nhân về các cơ sở y tế (nếu cần thiết).
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND Thành phố; các Văn bản chỉ đạo Thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện./.

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C