Chính trị

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covd-19 và tăng cường quản lý người nhập cảnh trên địa bàn

(10:47:00 03/07/2020) Thực hiện Công văn Số 3373/SYT-NVY ngày 24/6/2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và tăng cường quản lý người nhập cảnh trên địa bàn.

Ngày 02/7/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 1154 yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiên tốt một số nội dung sau:
 
1. Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện
- Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch Covid- 19. Bám sát địa bàn được phân công phụ trách, nắm bắt tình hình và báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mặc để kịp thời giải quyết.
2. Trung tâm Y tế huyện 
- Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã củng cố và tăng cường hoạt động của các Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; giám sát, phát hiện các trường hợp nhập cảnh về địa phương chưa được cách ly y tế; đặc biệt lưu ý các đối tượng nhập cảnh qua các đường mòn, qua đường bộ, đường thủy để tổ chức cách ly y tế theo quy định tại Quyết định số 878/QĐÐ- BYT và Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi ở và nơi lưu trú.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn giám sát, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng đã kết thúc thời gian cách ly tập trung và bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã ra viện trở về địa phương.
- Chỉ đạo Phòng khám đa khoa, Trạm y tế xã, thị trấn tiếp tục thực hiện phân luồng, phân loại, khai báo y tế đối với các trường hợp đến khám, chữa bệnh tại cơ sở. Bố trí đội chống dịch cơ động thường trực tại đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị và hóa chất để đáp ứng kịp thời khi có tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện phổ biến, tuyên truyền các thông điệp về phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế.
3. Phòng Y tế huyện
- Chủ động phối hợp với các cơ quan Công an huyện, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn có người nước ngoài vào làm việc; Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở này.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có sốt đến mua thuốc của các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn. 
4.Bệnh viện Đa khoa huyện 
- Tiếp tục thực hiên nghiêm các quy định của Bộ y tế, hướng dẫn của Sở Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong Bệnh viện. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ hoặc có tiền sử dịch tễ, các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi không rõ nguyên nhân để chỉ định lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly theo quy định; Thông báo cho Trung tâm Y tế để phối hợp điều tra dịch tễ. Duy trì đảm bảo cơ sở vật chất khu cách ly tại Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly khi có yêu cầu.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn duy trì chế độ vệ sinh môi trường khử khuẩn trong phòng chống dịch Covid-19. Định kỳ kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí trường học an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 của các trường học theo Công văn số: 1467/BGD&Đ]T- GDTC ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Tiếp tục tuyên truyền cho giáo viên, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú của nhà trường
6. Công An huyện
- Năm chắc các Doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có người nước ngoài đến làm việc, thường xuyên rà soát, xác minh, cập nhật và thông tin cho Trung tâm Y tế để phối hợp điều tra, hướng dẫn, tổ chức cách ly theo quy định. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của các xã, thị trấn giám sát, phát hiện, báo cáo các đối tượng nhập cảnh về cư trú trên địa bàn để tổ chức cách ly y tế theo quy định.
7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch Covid-19. Giám sát, phát hiện và báo cáo cho UBND xã, thị trấn trên địa bàn hoặc cơ quan y tế các trường hợp đi/về/đến từ nơi có dịch để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
8. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người; sát khuẩn tay; đảm bảo vệ sinh cá nhân; vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Giám sát phát hiện các trường hợp nhập cảnh về địa phương chưa được cách ly tập trung, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh qua đường bộ không khai báo y tế, chưa được cách ly y tế để tổ chức cách ly theo quy định; đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam mà chưa được cách ly y tế 14 ngày chuyển bệnh viên Công an Thành phố để cách ly. Phát huy vai trò giám sát, phát hiện của cộng đồng trong việc khai báo các đối tượng. 
- Tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe 14 ngày đối với các trường hợp đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung và 30 ngày đối với các bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 đã được xuất viện trở về địa phương. 
UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./

 

Thảo Linh (tổng hợp)

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C