Xây dựng nông thôn mới

 • Nuôi cá thu lợi cao

  Nuôi cá thu lợi cao

  (01:00:20 14/05/2013)

  Những năm gần đây ở huyện Thạch Thất- Hà Nội, ngoài các loại cá Mè, Trôi, Chép, Trắm, … nhiều người còn nuôi cá Quả cho thu lợi nhuận cao. Trước kia nhiều người cho cá Quả là loại cá giữ, ăn thịt nếu trong ao nuôi các...

  Chi tiết
 • Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ của huyện Thạch Thất.

  Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ của huyện Thạch Thất.

  (07:00:15 22/03/2013)

  Năm 2013, huyện Thạch Thất tiếp tục đưa một số mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào triển khai thực hiện.

  Chi tiết
Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C