Kinh tế

Trạm bảo vệ thực vật huyện tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật trong buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

(16:51:00 10/11/2018) Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người buôn bán cũng như người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sáng ngày 08/11/2018, Trạm bảo vệ thực vật huyện phối hợp với UBND xã Dị Nậu tổ chức ký cam kết với các hộ buôn bán giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Nội dung cam kết thể hiện rõ trách nhiệm của các cơ sở khi buôn bán thuốc BVTV: Thực hiện đủ, đúng các điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định; không buôn bán các loại thuốc nhập lậu (thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng ở Việt Nam, thuốc có nhãn không đúng quy định, thuốc quá hạn sử dụng); thực hiện niêm yết giá bán thuốc tại cửa hàng; hướng dẫn đúng kỹ thuật sử dụng cho người mua thuốc. Nếu vi phạm các nội dung trên, chủ cơ sở buôn bán thuốc BVTV sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật....
Bản cam kết được lập thành 2 bản, 1 bản được lưu giữ tại UBND xã và 1 bản được niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng vật nuôi. Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về VSATTP lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong thời gian tới Trạm bảo vệ thực vật huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đôn đốc các cơ sở buôn bán thuốc BVTV thực hiện tốt các nội dung đã được ký cam kết.
Thông qua ký kết đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của các cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn xã Dị Nậu. Từ đó, góp phần giải quyết tình trạng buôn bán và sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục trong sản xuất nông nghiệp./.
 

 

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C