Kinh tế

Trạm Trồng trọt- Bảo vệ thực vật huyện tổng kết hoạt động năm 2020

(17:35:00 24/12/2020) Sáng ngày 24/12/2020, Trạm Trồng trọt- Bảo vệ thực vật huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lí nhà nước và các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng 3 vụ trên địa bàn huyện đạt 10.775 ha, cây ăn quả trên 434 ha, cây chè trên 70 ha. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng chất lượng và hàng hóa. Các giống lúa năng suất, chất lượng chiếm trên 60%. Diện tích lúa cấy bằng máy đạt khoảng 15% diện tích, trên 70% diện tích ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI.
Toàn cảnh hội nghị
 
Công tác Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật được đảm bảo, quản lí nhà nước về kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được tăng cường. Hiện nay toàn huyện có 50 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, trong đó có trên 80% số cửa hàng đủ điều kiện. Trong năm đã tiến hành kiểm tra 21 lượt cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp, kịp thời nhắc nhở các cơ sở khi có lỗi vi phạm. Công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất được tập trung triển khai và mang lại hiệu quả trong sản xuất; công tác kiểm soát về an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt được nâng lên, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất rau, quả an toàn tại các địa phương. Tổ chức được 24 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, tập huấn IPM trên rau và an toàn thực phẩm trên cây rau, cây chè. Trong năm cũng đã giám sát các hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức lấy mẫu 37 mẫu rau, 8 mẫu quả và 2 mẫu chè búp tươi để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV theo quy định. Kết quả, 100% các mẫu đều đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều mẫu không tồn dư hóa chất BVTV tại thời điểm thu hoạch. Đồng thời Trạm Trồng trọt và BVTV huyện cũng đã phối hợp thu gom, vận chuyển và xử lí gần 2 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng.
Tại hội nghị Trạm Trồng trọt và BVTV huyện cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhất là triển khai các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021./.

 

Vũ Vân

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C