Pháp luật

Triển khai ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

(15:00:00 17/10/2018) Nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến toàn diện trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và Pháp luật của tất cả các tầng lớp nhân dân; tiếp tục xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; phát huy tính dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

 
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam ( 9/11/2018), với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Kế hoạch tập trung vào các nội dung quán triệt, phổ biến sâu rộng các chính sách trong các văn bản pháp luật; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
Tiếp tục phổ biến, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật….
Bằng nhiều việc làm và hoạt động thiết thực như: Lồng ghép với Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tổ chức ngày Pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí... Thời gian triển khai và thực hiện bắt đầu từ ngày 2/10 và kết thúc vào ngày 30/11/2018./.

 

DTT

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C