Chính trị

Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9/2021- Huyện Thạch Thất chống dịch theo 3 phân vùng: Vùng nguy cơ cao; vùng nguy cơ; vùng an toàn

(19:00:00 05/09/2021) Ngày 05/9/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 251 thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 
Trong thời gian qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của lực lượng tuyến đầu chống dịch, cùng với sự vào cuộc cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự chấp hành, phối hợp của nhân dân trong huyện; Qua 3 đợt giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Thạch Thất đã đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh đã được kiểm soát, đã hơn 40 ngày không phát sinh ca mắc mới ngoài cộng đồng; huyện Thạch Thất được Thành phố xác định là một trong các quận, huyện, thị ở vùng 3.
Để bảo đảm công tác vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:  
Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn 639-CV/HU ngày 04/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Để đảm bảo vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo. Ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn huyện, đặc biệt tại những nơi nguy cơ cao với phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ an toàn cho huyện, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” (vùng an toàn), kiểm soát chặt chẽ “vùng vàng” (vùng nguy cơ) và vùng cam (vùng nguy cơ cao), ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.
Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời tranh thủ các điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là cấp bách hàng đầu; quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể” để phục vụ; vận động, hướng dẫn, đề nghị người dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, xác định “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.
Từ 6h ngày 6-9-2021 đến 6h ngày 21-9-2021, Huyện quyết định triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại 3 vùng cụ thể như sau:
Vùng nguy cơ cao:
Khu vực tập trung các khu, cụm công nghiệp, có số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, số đối tác khách hàng và lực lượng lao động ngoài huyện rất lớn, nhiều đối tượng nguy cơ cao, đã phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, có số lượng ca mắc lớn, được xác định là “vùng cam”.
Phạm vi: xã Phùng Xá
Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để từng bước duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt.  
Vùng nguy cơ:
Khu vực các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, có mật độ dân cư cao, nhiều đối tượng có nguy cơ, đã phát sinh dịch bệnh, được xác định là “vùng vàng”.
Phạm vi bao gồm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai; toàn bộ địa giới hành chính của xã Hữu Bằng và một phần địa giới hành chính xã Bình Phú (thôn Phú Ổ).
Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt.  
Vùng an toàn:
Vùng phòng chống nguy cơ xâm nhập, khu vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có các cụm công nghiệp, làng nghề phân tách, mật độ và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh đặc trưng, với mật độ dân cư trung bình, được xác định là “vùng xanh”.
Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính còn lại của 05 xã: Bình Phú, Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hòa và toàn bộ địa giới hành chính của 16 xã/ thị trấn còn lại: Thạch Xá, Chàng Sơn, Cần Kiệm, Dị Nậu, Canh Nậu, Hương Ngải, Liên Quan, Phú Kim, Lại Thượng, Đại Đồng, Cẩm Yên, Kim Quan, Đồng Trúc, Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân.
Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ “5K” và cách ly các khu dân cư khi có dịch../.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đường link dưới đây:

 

Thảo Linh

Gửi bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài


Loại Mua Bán

Đ?ẩm:

°C

Đ?ẩm:

°C